Disclaimer

PUK-codes.nl , hierna te noemen PUK-codes.nl,  verleent u hierbij toegang tot http://www.puk-codes.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

PUK-codes.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

PUK-codes.nl spant zich in om de inhoud van http://www.puk-codes.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.  De op http://www.puk-codes.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van PUK-codes.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op http://www.puk-codes.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op http://www.puk-codes.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan PUK-codes.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij PUK-codes.nl
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PUK-codes.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

PUK-codes.nl levert als onafhankelijke partij een dienst waarbij de cliënt wordt geholpen bij het achterhalen van zijn PUK code.   De diensten van PUK-codes.nl verwijzen  met enige regelmaat naar websites van telecom providers, zoals  T-Mobile,  KPN,  Hi,  Telfort enzovoorts.   PUK-codes.nl is als onafhankelijke partij op geen enkele wijze gelieerd aan een dezer partijen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *